شیشه

شیشه یکی از کشفیات مهم انسان در حدود 6000 سال پیش است. این شیشه های باستانی به صورت خام از سنگ های آتتشفشانی به وجود آمده بود و انسان تنها می توانست آنها را با تراشیدن شکل دهد و به صورت ابزارهایی برای شکار و برش استفاده نماید. تهیه شیشه از سنگ های دارای سلیس به بیش از 4000 سال پیش باز می گردد. به خاطر مراحل سختی که تهیه شیشه داشت این متریال جزو متریال های لوکس و با ارزش بود که تنها در دست طبقه اشراف قرار داشت. با روی کار آمدن شیشه های تخت و مکانیزه شدن روش تهیه شیشه، انحصار استفاده از این شیشه ها از دست سرمایه داران و اشراف، خارج گردید و کم کم افراد عادی نیز توانستند از این متریال دوست داشتنی در کارهای خود استفاده نمایند.

شیشه ابزار خورده

شیشه ابزار یا همان شیشه ابزار خورده به شیشه ای گفته می شود که با استفاده از ابزار شیشه بری بر روی آن طرح هایی ایجاد شده باشد یا کناره و لبه های تیز شیشه را پخ کاری کرده باشند. پخ کاری به نوعی سمباده زدن لبه های تیز شیشه است به گونه ای که اشیا با تماس با آن دچار بریدیگی و آسیب نشود. از شیشه ابزار خورده بیشتر در ساخت درب های شیشه ای برای انواع وسایل آشپزخانه، شیشه های رومیزی، درب های شیشه ای، پارتیشن های شیشه ای و ... استفاده می شود. بسیاری مواقع ما طرحی روی شیشه یا آینه پیاده کرده ایم اما لبه های تیز آنها باعث آسیب رساندن به بدن ما شده است. برای جلوگیری از این آسیب ها لازم است شیشه را با استفاده از ابزارهای لازم پخ کاری نمایند.